ข้อมูลขาว เทา เงิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29.1.6 ขาว เทา เงิน 29/09/2562