ข้อมูลอักษรในภาษาอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28.19 อักษรในภาษาอื่น ๆ 29/09/2562