ข้อมูลอักษรในภาษาอื่น ๆ (ยกเว้นอักษรไทย และอักษรโรมัน)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 28 อักษรในภาษาอื่น ๆ (ยกเว้นอักษรไทย และอักษรโรมัน) 29/09/2562