ข้อมูลตัวเลขที่ตกแต่งด้วยภาพหรือลาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.7.4 ตัวเลขที่ตกแต่งด้วยภาพหรือลาย 29/09/2562