ข้อมูลตัวเลขที่เป็นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.7.25 ตัวเลขที่เป็นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ 29/09/2562