ข้อมูลตัวเลขไทย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.7.22 ตัวเลขไทย 29/09/2562