ข้อมูลตัวเลขที่เขียนเส้นขอบสองชั้น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.7.2 ตัวเลขที่เขียนเส้นขอบสองชั้น 29/09/2562