ข้อมูลตัวเลขที่มีตัวอักษรหรือตัวเลขหรือลวดลาย ขีดหรือทับไว้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.7.12 ตัวเลขที่มีตัวอักษรหรือตัวเลขหรือลวดลาย ขีดหรือทับไว้ 29/09/2562