ข้อมูลตัวเลขที่มีตัวอักษรไขว้กัน เกยกัน หรือรวมกันโดยวิธีอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.7.11 ตัวเลขที่มีตัวอักษรไขว้กัน เกยกัน หรือรวมกันโดยวิธีอื่น ๆ 29/09/2562