ข้อมูลตัวอักษรหลายตัวที่แสดงการเขียนหลายแบบต่างกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.9 ตัวอักษรหลายตัวที่แสดงการเขียนหลายแบบต่างกัน 29/09/2562