ข้อมูลตัวอักษรที่เป็นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.25 ตัวอักษรที่เป็นแบบการเขียนพิเศษอื่น ๆ 29/09/2562