ข้อมูลตัวอักษรที่ไขว้กัน เกยกัน หรือรวมกันโดยวิธีอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.22 ตัวอักษรที่ไขว้กัน เกยกัน หรือรวมกันโดยวิธีอื่น ๆ 29/09/2562