ข้อมูลตัวอักษรที่มีตัวอักษร ตัวเลข หรือลวดลายทับไว้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.12 ตัวอักษรที่มีตัวอักษร ตัวเลข หรือลวดลายทับไว้ 29/09/2562