ข้อมูลตัวอักษรที่มีขีดข้างใต้ ข้างบน รอบ ๆ หรือทับไว้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.11 ตัวอักษรที่มีขีดข้างใต้ ข้างบน รอบ ๆ หรือทับไว้ 29/09/2562