ข้อมูลตัวอักษรหลายตัวที่มีมิติหรือขนาดต่างกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.10 ตัวอักษรหลายตัวที่มีมิติหรือขนาดต่างกัน 29/09/2562