ข้อมูลตัวอักษรที่เป็นแบบการเขียนพิเศษ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.5.1 ตัวอักษรที่เป็นแบบการเขียนพิเศษ 29/09/2562