ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปสัตว์หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.3.3 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปสัตว์หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ 29/09/2562