ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.3.2 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ 29/09/2562