ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปวัตถุไม่มีชีวิต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.3.15 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปวัตถุไม่มีชีวิต 29/09/2562