ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปพืช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.3.11 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปพืช 29/09/2562