ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปมนุษย์ หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ สัตว์หรือส่วนต่าง ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.3.1 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นรูปมนุษย์ หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ สัตว์หรือส่วนต่าง ๆ 29/09/2562