ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปหลายเหลี่ยม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.1.4 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปหลายเหลี่ยม 29/09/2562