ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.1.25 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ 29/09/2562