ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.1.2 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม 29/09/2562