ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปโค้งของวงกลม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.1.12 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปโค้งของวงกลม 29/09/2562