ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปทรงเรขาคณิต


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 27.1.1 ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เขียนเป็นรูปทรงเรขาคณิต 29/09/2562