ข้อมูลส่วนของรูปทรงเขาคณิตต่างชนิดกันที่เคียงกันประสานกันหรือตัดกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.7.4 ส่วนของรูปทรงเขาคณิตต่างชนิดกันที่เคียงกันประสานกันหรือตัดกัน 29/09/2562