ข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตชนิดเดียวกัน ที่เคียงกัน ประสานกัน หรือตัดกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.7.1 รูปทรงเรขาคณิตชนิดเดียวกัน ที่เคียงกัน ประสานกัน หรือตัดกัน 29/09/2562