ข้อมูลรูปหลายเหลี่ยมที่มีตัวเลข ตัวอักษรอยู่ข้างใน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.5.17 รูปหลายเหลี่ยมที่มีตัวเลข ตัวอักษรอยู่ข้างใน 29/09/2562