ข้อมูลรูปหลายเหลี่ยมที่มีลวดลายอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.5.16 รูปหลายเหลี่ยมที่มีลวดลายอื่น ๆ 29/09/2562