ข้อมูลรูปหลายเหลี่ยมที่มีภาพสัตว์หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.5.15 รูปหลายเหลี่ยมที่มีภาพสัตว์หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ 29/09/2562