ข้อมูลรูปหลายเหลี่ยมที่มีภาพกลุ่มดาวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.5.13 รูปหลายเหลี่ยมที่มีภาพกลุ่มดาวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ 29/09/2562