ข้อมูลรูปหลายเหลี่ยม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.5 รูปหลายเหลี่ยม 29/09/2562