ข้อมูลสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือสี่เหลี่ยมที่ตั้งบนมุม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4.3 สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือสี่เหลี่ยมที่ตั้งบนมุม 29/09/2562