ข้อมูลสี่เหลี่ยมที่มีตัวเลขตัวอักษรอยู่ข้างใน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4.17 สี่เหลี่ยมที่มีตัวเลขตัวอักษรอยู่ข้างใน 29/09/2562