ข้อมูลสี่เหลี่ยมที่มีภาพมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4.14 สี่เหลี่ยมที่มีภาพมนุษย์หรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ 29/09/2562