ข้อมูลสี่เหลี่ยมที่มีภาพกลุ่มดาวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4.13 สี่เหลี่ยมที่มีภาพกลุ่มดาวหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ 29/09/2562