ข้อมูลสี่เหลี่ยมจตุรัส


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4.1 สี่เหลี่ยมจตุรัส 29/09/2562