ข้อมูลสี่เหลี่ยม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.4 สี่เหลี่ยม 29/09/2562