ข้อมูลเส้นหรือแถบที่ทำมุม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.3.23 เส้นหรือแถบที่ทำมุม 29/09/2562