ข้อมูลสามเหลี่ยมที่มีตัวเลขตัวอักษรอยู่ข้างใน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.3.17 สามเหลี่ยมที่มีตัวเลขตัวอักษรอยู่ข้างใน 29/09/2562