ข้อมูลสามเหลี่ยม เส้นที่ทำมุม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.3 สามเหลี่ยม เส้นที่ทำมุม 29/09/2562