ข้อมูลรูปกรวยเหลี่ยมสี่ด้าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.15.7 รูปกรวยเหลี่ยมสี่ด้าน 29/09/2562