ข้อมูลรูปสามเหลี่ยมปริซึม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.15.13 รูปสามเหลี่ยมปริซึม 29/09/2562