ข้อมูลรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบสามมิติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.15.11 รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบสามมิติ 29/09/2562