ข้อมูลเส้นหรือแถบแนวนอน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.8 เส้นหรือแถบแนวนอน 29/09/2562