ข้อมูลเส้นหรือแถบแนวตั้ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.7 เส้นหรือแถบแนวตั้ง 29/09/2562