ข้อมูลเส้นหรือแถบหยัก เส้นหรือแถบซิกแซ็ก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.13 เส้นหรือแถบหยัก เส้นหรือแถบซิกแซ็ก 29/09/2562