ข้อมูลเส้นหรือแถบโค้ง (ยกเว้น A 26.11.13)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.12 เส้นหรือแถบโค้ง (ยกเว้น A 26.11.13) 29/09/2562