ข้อมูลเส้นหรือแถบตรง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 26.11.10 เส้นหรือแถบตรง 29/09/2562